ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ : 2162001010 g1981papaspyrou@gmail.com
Επιλογή Σελίδας

Είναι από τις πολύ συχνές επεμβάσεις που εκτελούμε ως ΩΡΛ. Oι βασικότεροι λόγοι αφαίρεσης των αμυγδαλών είναι οι συχνές λοιμώξεις και η υπερτροφία τους που οδηγεί σε άπνοιες.

Eικόνα Οξείας Αμυγδαλίτιδας

 

 

Υπερτροφικές Αμυγδαλές που δημιουργούν Άπνοια στον ύπνο

 

Υπάρχουν όμως και πιο επικίνδυνες περιπτώσεις μονόπλευρης διόγκωσης της Αμυγδαλής που υποδηλώνει Νεόπλασμα ή Λέμφωμα ή Καρκίνο Αμυγδαλής.

Αμυγδαλή – Λέμφωμα Αμυγδαλής

 

 

Κρεατάκια

 Tα κρεατάκια είναι λεμφικός ιστός που βρίσκεται στο οπίσθιο τμήμα της μύτης (ρινοφάρυγγας).

                                                                  Κρεατάκια

 

Δημιουργούν συχνά προβλήματα στη ρινική αναπνοή, με αποτέλεσμα το παιδί να αναγκάζεται να αναπνέει από το στόμα, κάτι που ειδικά όταν συνδυάζεται με υπερτροφικές αμυγδαλές μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές άπνοιες. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό αφού το παιδί με άπνοιες παρουσίαζει ιδιαίτερα μεγάλο κίνδυνο για προβλήματα στη σωματική και διανοητική ανάπτυξη του, αφού με τις άπνοιες επηρεάζεται η έκκριση της αυξητικής ορμόνης που είναι σημαντική για την ανάπτυξη του παιδιού.

Πρόσωπο παιδιού με κρεατάκια

 

Νεαρός που φορά σιδεράκια, επειδή έχει κρεατάκια

 

Video Ασθενούς με Κρεατάκια

 

Το παιδί με κρεατάκια συχνά αναπτύσσει και υγρό στο αυτί που οδηγεί σε βαρηκοϊα.

Παρ’όλον ότι οι επεμβάσεις σις αμυγδαλές και τα κρεατάκια είναι από τις πρώτες που μαθαίνει να διενεργεί ένας ειδικευόμενος, εν τούτοις, κατ’ επανάληψη δημιουργούνται προβλήματα πολλές φορές και απρόβλεπτα από μετεγχειρητικές αιμορραγίες και μάλιστα πολλές φορές, αρκετά σοβαρές. Ίσως είναι οι μόνες επεμβάσεις για τις οποίες ο χειρουργός δεν “κοιμάται” και τόσο ήσυχα για τις πρώτες δέκα μετεγχειρητικές ημέρες, πράγμα που δεν συμβαίνει για πολύ πιο σοβαρές και πολύωρες επεμβάσεις που διενεργούνται από έναν ωτορινολαρυγγολόγο.

Τόσον η εμπειρία όσον και η αξιοποίηση της σύγχρονης βιοτεχνολογίας ελαχιστοποιούν τα διεγχειρητικά συμβάματα και μετεγχειρητικές επιπλοκές με την χρήση κατά πράξη και περίπτωση διπολικής διαθερμίας, μαχαιριδίου, υπερήχου, Shaver, Coblation, και τελευταία με Laser.

Άρθρο μου για τη χρήση Laser CO2 για την αποφρακτική Άπνοια παιδιών με υπερτροφικές αμυγδαλές

 

 

 

 

 Video Coblation Αμυγδαλεκτομή

 

Video Coblation Αδενοτομή

Είναι από τις πολύ συχνές επεμβάσεις που εκτελούμε ως ΩΡΛ. Oι βασικότεροι λόγοι αφαίρεσης των αμυγδαλών είναι οι συχνές λοιμώξεις και η υπερτροφία τους που οδηγεί σε άπνοιες.

Eικόνα Οξείας Αμυγδαλίτιδας

 

 

Υπερτροφικές Αμυγδαλές που δημιουργούν Άπνοια στον ύπνο

 

Υπάρχουν όμως και πιο επικίνδυνες περιπτώσεις μονόπλευρης διόγκωσης της Αμυγδαλής που υποδηλώνει Νεόπλασμα ή Λέμφωμα ή Καρκίνο Αμυγδαλής.

Αμυγδαλή – Λέμφωμα Αμυγδαλής

 

Κρεατάκια

 

Tα κρεατάκια είναι λεμφικός ιστός που βρίσκεται στο οπίσθιο τμήμα της μύτης (ρινοφάρυγγας).

                                                                  Κρεατάκια

 

Δημιουργούν συχνά προβλήματα στη ρινική αναπνοή, με αποτέλεσμα το παιδί να αναγκάζεται να αναπνέει από το στόμα, κάτι που ειδικά όταν συνδυάζεται με υπερτροφικές αμυγδαλές μπορει να οδηγήσει σε σοβαρές απνοιες. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό αφού το παιδί με άπνοιες παρουσίαζει ιδιαίτερα μεγάλο κίνδυνο για προβλήματα στη σωματική και διανοητική ανάπτυξη του, αφού με τις άπνοιες επηρεάζεται η έκκριση της αυξητικής ορμόνης που είναι σημαντική για την ανάπτυξη του παιδιού.

Πρόσωπο παιδιού με κρεατάκια

 

Νεαρός που φορά σιδεράκια, επειδή έχει κρεατάκια

 

Video Ασθενούς με Κρεατάκια

 

Το παιδί με κρεατάκια συχνά αναπτύσσει και υγρό στο αυτί που οδηγεί σε βαρηκοϊα.

Παρ’όλον ότι οι επεμβάσεις σις αμυγδαλές και τα κρεατάκια είναι από τις πρώτες που μαθαίνει να διενεργεί ένας ειδικευόμενος, εν τούτοις, κατ’ επανάληψη δημιουργούνται προβλήματα πολλές φορές και απρόβλεπτα από μετεγχειρητικές αιμορραγίες και μάλιστα πολλές φορές, αρκετά σοβαρές. Ίσως είναι οι μόνες επεμβάσεις για τις οποίες ο χειρουργός δεν “κοιμάται” και τόσο ήσυχα για τις πρώτες δέκα μετεγχειρητικές ημέρες, πράγμα που δεν συμβαίνει για πολύ πιο σοβαρές και πολύωρες επεμβάσεις που διενεργούνται από έναν ωτορινολαρυγγολόγο.

Τόσον η εμπειρία όσον και η αξιοποίηση της σύγχρονης βιοτεχνολογίας ελαχιστοποιούν τα διεγχειρητικά συμβάματα και μετεγχειρητικές επιπλοκές με την χρήση κατά πράξη και περίπτωση διπολικής διαθερμίας, μαχαιριδίου, υπερήχου, Shaver, Coblation, και τελευταία με Laser.

Άρθρο μου για τη χρήση Laser CO2 για την αποφρακτική Άπνοια παιδιών με υπερτροφικές αμυγδαλές

 

 

 

 

 Video Coblation Αμυγδαλεκτομή

 

Video Coblation Αδενοτομή