ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ : 2162001010 g1981papaspyrou@gmail.com
Επιλογή Σελίδας

Η παρακέντηση ενδείκνυται σε περιπτώσεις μονόπλευρης ή αμφοτερόπλευρης συλλογής υγρού πίσω από την τυμπανική μεμβράνη κατά κανόνα άσηπτου μη μικροβιακού (Εκκριτική Ωτίτις) και ο ασθενής προσέρχεται παραπονούμενος για βαρηκοϊα μονόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη που δεν έχει υποχωρήσει με εφαρμοσθείσα φαρμακευτική αγωγή. Παίρνει αυτό το μελί χρώμα με την πάροδο του χρόνου προκαλώντας σοβαρή βαρηκοΐα, η οποία όμως ανατάσσεται άμεσα με παρακέντηση στο τύμπανο, ακίνδυνη και τοποθέτηση ειδικού σωληνίσκου ανάλογα την πυκνότητα – ιξώδες – του υγρού.

Τι φταίει;

Η δυσλειτουργία της ευσταχιανής σάλπιγγας και οι ευμεγέθεις αδενοειδείς εκβλαστήσεις πίσω από την μύτη – κρεατάκια – τα οποία και θα πρέπει να αφαιρεθούν ταυτόχρονα.

Αυτή η επέμβαση γίνεται για μεν τα μικρά παιδιά με ολιγόλεπτη γενική αναισθησία στην κλινική και επιστροφή στην οικία μετά από παρέλευση ολίγων ωρών, για δε τους ενήλικες στο ιατρείο με τοπική αναισθησία και με τη χρήση συμβατικών μεταλλικών μικροεργαλείων ή με LASER.

Eικόνα Παρακέντηση Τυμπανικής Μεμβράνης και τοποθέτηση σωληνίσκων παροχέτευσης μικράς ή μακράς διαρκείας. (Drain Tubes).

Διαδοχικές εικόνες παρακέντησης και αναρρόφησης υγρού από το αυτί

 

 

Σωληνίσκοι αερισμού μέσου ωτός τοποθετημένοι στο δεξιό και αριστερό τύμπανο του ασθενούς για θεραπεία εκκριτικής ωτίτιδας

Η παρακέντηση ενδείκνυται σε περιπτώσεις μονόπλευρης ή αμφοτερόπλευρης συλλογής υγρού πίσω από την τυμπανική μεμβράνη κατά κανόνα άσηπτου μη μικροβιακού (Εκκριτική Ωτίτις) και ο ασθενής προσέρχεται παραπονούμενος για βαρηκοϊα μονόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη που δεν έχει υποχωρήσει με εφαρμοσθείσα φαρμακευτική αγωγή. Παίρνει αυτό το μελί χρώμα με την πάροδο του χρόνου προκαλώντας σοβαρή βαρηκοΐα, η οποία όμως ανατάσσεται άμεσα με παρακέντηση στο τύμπανο, ακίνδυνη και τοποθέτηση ειδικού σωληνίσκου ανάλογα την πυκνότητα – ιξώδες – του υγρού.

Τι φταίει;

Η δυσλειτουργία της ευσταχιανής σάλπιγγας και οι ευμεγέθεις αδενοειδείς εκβλαστήσεις πίσω από την μύτη – κρεατάκια – τα οποία και θα πρέπει να αφαιρεθούν ταυτόχρονα.

Αυτή η επέμβαση γίνεται για μεν τα μικρά παιδιά με ολιγόλεπτη γενική αναισθησία στην κλινική και επιστροφή στην οικία μετά από παρέλευση ολίγων ωρών, για δε τους ενήλικες στο ιατρείο με τοπική αναισθησία και με τη χρήση συμβατικών μεταλλικών μικροεργαλείων ή με LASER.

Eικόνα Παρακέντηση Τυμπανικής Μεμβράνης και τοποθέτηση σωληνίσκων παροχέτευσης μικράς ή μακράς διαρκείας. (Drain Tubes).

Διαδοχικές εικόνες παρακέντησης και αναρρόφησης υγρού από το αυτί

Σωληνίσκοι αερισμού μέσου ωτός τοποθετημένοι στο δεξιό και αριστερό τύμπανο του ασθενούς για θεραπεία εκκριτικής ωτίτιδας