ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ : 2162001010 g1981papaspyrou@gmail.com
Επιλογή Σελίδας

H Υπερτροφία Ρινικών Κογχών και η Σκολίωση Ρινικού Διαφράγματος (Στραβό διάφραγμα) είναι οι βασικοί ανατομικοί παράγοντες που οδηγούν στη ρινική αναπνευστική δυσχέρεια. Ενώ παλιότερα θεωρούσαμε το διάφραγμα την κυριότερη αιτία ανεπαρκούς ρινικής αναπνοής, έχει πλέον αποδειχθεί ότι οι υπερτροφικές κόγχες παίζουν συχνά σημαντικοτερο ρόλο και σε πολλές περιπτώσεις η συρρίκνωση τους αρκεί από μόνη της να φέρει το επιθυμητό αναπνευστικό αποτέλεσμα.

 

Η σκολίωση του ρινικού διαφράγματος είναι μία συνηθισμένη πάθηση κατά κανόνα συγγενής και λιγότερο επίκτητη και απαντάται στο 80% και πλέον σε άρρενες. Στην καθομιλουμένη διατυπώνεται σαν «κοκκαλάκι στη μύτη», ή «στραβό διάφραγμα», ή «κρεατάκια στη μύτη».

 

H Υπερτροφία Ρινικών Κογχών και η Σκολίωση Ρινικού Διαφράγματος (Στραβό διάφραγμα) είναι οι βασικοί ανατομικοί παράγοντες που οδηγούν στη ρινική αναπνευστική δυσχέρεια. Ενώ παλιότερα θεωρούσαμε το διάφραγμα την κυριότερη αιτία ανεπαρκούς ρινικής αναπνοής, έχει πλέον αποδειχθεί ότι οι υπερτροφικές κόγχες παίζουν συχνά σημαντικοτερο ρόλο και σε πολλές περιπτώσεις η συρρίκνωση τους αρκεί από μόνη της να φέρει το επιθυμητό αναπνευστικό αποτέλεσμα.

 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΟΛΥΠΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΡΙΝΙΩΝ ΚΟΛΠΩΝ – F.E.S.S.

Η παθοφυσιολογία των πολυπόδων στις ρινικές κοιλότητες και στα παραρρίνια δεν έχει πλήρως διαλευκανθεί. Αρκετοί πάντως από τους ασθενείς με πολύποδα στη μύτη έχουν αλλεργικό υπόστρωμα και ακόμη ένα μικρότερο ποσοστό παράλληλα με τους πολύποδες στη μύτη και στα παραρρίνια αναφέρει και κρίσεις βρογχικού άσθματος.

Εικόνες από Πολύποδες Ρινός

Κατά κανόνα, οι πολύποδες αυτοί που δημιουργούν απόφραξη της αναπνοής, κακουχία περιοχική και συχνά καταρροή είναι καλοήθεις ιστολογικά. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις πολυποειδών σχηματισμών που αναπτύσσονται στην ως άνω περιοχή οι οποίοι είναι κακοήθεις και συνήθως αναπτύσσονται μονόπλευρα. Γι’ αυτό και επιβάλλεται η βιοψία και η ιστολογική εξέταση στην προκειμένη περίπτωση.

Επειδή οι πολύποδες είναι δυνατόν να αναπτύσσονται όχι μόνον στη ρινική κοιλότητα αλλά και στις Παραρρίνιες κοιλότητες, (Ιγμόρεια άντρα, Μετωπιαίοι Κόλποι, Πρόσθια – Οπίσθια Ηθμοειδή, και Σφηνοειδή Κόλπο) απαιτείται προεγχειρητικά αξονική τομογραφία παραρρινίων κόλπων με στεφανιαίες τομές προκειμένου να καταγραφεί η έκταση των πολυπόδων στους παρακείμενους κόλπους και να σχεδιαστεί η κατάλληλη χειρουργική αντιμετώπιση της πολυποδιάσεως. Οι πολύποδες στη μύτη που αποκαλύπτονται με την απλή ρινοσκόπιση ή με ενδοσκόπιο ή με μικροσκόπιο συνήθως είναι η κορυφή του παγόβουνου και δεν πρέπει η χειρουργική αφαίρεση των πολυπόδων να περιορίζεται μόνον στην αφαίρεση των ρινικών πολυπόδων.

Η σύγχρονη ρινοχειρουργική μας προσφέρει μια πλούσια ‘φαρέτρα’ με σύγχρονα ενδοσκοπικά εργαλεία που προσφέρουν πολύ καλή ορατότητα και ασφαλή διεγχειρητική πορεία. F.E.S.S. ( Functional Endoscopic Sinus Surgury – Λειτουργική ενδοσκοπική χειρουργική των παραρρινίων).

Ενδοσκοπική Χειρουργική  Ρινός και Παραρρινίων με κάμερα υψηλής ευκρίνειας

Έχει καθιερωθεί κατά τα τελευταία έτη η χειρουργική τόσο της ρινικής κοιλότητος όσον και των παραρρινίων κοιλοτήτων όχι μόνον για πολυποδίαση αλλά και για άλλες ειδικότερες παθήσεις της περιοχής. Σήμερα χειρουργούμε πλέον με την καθοδήγηση ενδοσκοπίων τελευταίας τεχνολογίας δια των οποίων επιτυγχάνεται πανοραμική εικόνα, υψηλή ευκρίνεια και με ενδοσκόπια διαφόρων μοιρών γωνιώσεως επεμβαίνουμε και σε ανατομικά πεδία που ήταν δυσπρόσιτα στο παρελθόν.

Η εξέλιξη της χειρουργικής επέμβασης αποτυπώνεται σε ένα συνεχές Μonitoring και επιτυγχάνεται με τον τρόπο αυτό αποδοτικότερη και ασφαλέστερη συνεργασία μεταξύ της χειρουργικής ομάδας (Α΄ χειρουργός, Β΄ χειρουργός, Αναισθησιολόγος, Εργαλιοδότρια Αδελφή). Ενίοτε, πέραν των ενδοσκοπίων, T.V. Monitor, κτλ. απαιτείται και πλοήγηση με ειδικό ακτινολογικό μηχάνημα ( Navigator).

Σύστημα Navigation