ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ : 2162001010 g1981papaspyrou@gmail.com
Επιλογή Σελίδας

Η χρόνια Ωτίτιδα είναι φλεγμονώδης μικροβιακή πάθηση που μπορεί να αφορά την κοιλότητα του μέσου ωτός μόνο ή να επεκτείνεται και στη μαστοειδή κοιλότητα.

Χρονία Ωτίτιδα – Chronic Otitis Media

Ο τυμπανικός υμένας έχει πλήρως καταστραφεί, η διάτρηση είναι υφολική και έχει προκύψει συμφυτική ωτίτιδα – Αυτόματη Τυμπανοπλαστική – Το αυτί δεν “τρέχει”, δεν έχει φλεγμονή, αλλά έχει σοβαρή βαρηκοία ο ασθενής γιατί στον αναβολέα (2η ώρα) δεν ακουμπά ο άκμονας που έχει καταστραφεί. Στην 11η ώρα (πάνω αριστερά) υπάρχει κρατήρας – διάβρωση του οστού από προηγηθείσα ανάπτυξη Χολοστεατώματος.
Σύμφωνα με τον ωτοσκοπική εικόνα και λόγω της βαριάς βαρηκοίας του ασθενούς χρειάζεται Χονδροτυμπανοπλαστική – εξυγίανση του μέσου ωτός και της ευσταχιανής από τις συμφύσεις και τέλος Οσταριοπλαστική.

Χολοστεάτωμα

Χαρακτηρίζεται από χρονία περιοδική ωτόρροια δύσοσμη ή μη με έκκριμμα βλεννώδες ή βλεννοπυώδες με παράλληλη καταστροφή τμήματος ή και ολοκλήρης της τυμπανικής μεμβράνης (μερική ή υφολική διάτρηση) και με πιθανή οστεόλυση των οσταρίων της κοιλότητος του μέσου ωτός και οστικών δομών του κροταφικού οστού.

Εικόνες: Διάτρηση τυμπάνου

Εάν μια διάτρηση και ωτόρροια δεν θεραπευτεί αποτελεσματικά εντός ενός ή δύο μηνών με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή τότε ο ασθενής θεωρείται υποψήφιος για Τυμπανοπλαστική, μια εγχείρηση εξειδικευμένη για ωτοχειρουργούς που στοχεύει αφ’ ενός μεν στη δραστική αποφυγή των αιτίων της φλεγμονής του μέσου ωτός, αφ’ ετέρου δε στην ανακατασκευή της τρωθείσας τυμπανικής μεμβράνης και των οσταρίων με στόχο και την ακοοβελτίωση του ασθενούς στο βαθμό που τα διεγχειρητικά ευρήματα το επιτρέπουν.

Εάν η χρονία ωτίτιδα ξεκινάει από την πρώιμη παιδική ηλικία και δεν είχε έγκαιρα διαγνωστεί και επιτυχώς αντιμετωπιστεί, τότε συνήθως καταλήγει μεταγενέστερα σε χρονία ωτίτιδα με συνύπαρξη Χολοστεατώματος.

Το Χολοστεάτωμα είναι μία καλοήθης μεν αλλά ιδιαίτερη ιστολογική οντότητα που πέραν της χρονίας δύσοσμης ωτόρροιας είναι δυνατόν να προκαλέσει καταστροφή των οσταρίων που μεταβιβάζουν τον ήχο από το μέσο ούς στο έσω ούς, την μερική ή ολική καταστροφή της τυμπανικής μεμβράνης, (σοβαρή βαρηκοΐα) την οστεόλυση του κροταφικού οστού που φιλοξενεί την κοιλότητα του μέσου ωτός, την καταστροφή της μαστοειδούς κοιλότητος και ακόμη να προκαλέσει έτσι περαιτέρω σοβαρές επιπλοκές όπως είναι Συρίγγιο στο Λαβύρινθο (σοβαρού βαθμού ίλιγγος), Παράλυση του Προσωπικού Νεύρου (πτώση της γωνίας του στόματος και αδυναμία σύγκλεισης των βλεφάρων ομόπλευρα), Μηνιγγίτιδα, Απόστημα Εγκεφάλου, και Θρόμβωση του Σιγμοειδούς Κόλπου.
Στα μικρά παιδιά πολύ γρήγορα μια μέση ωτίτιδα με ή χωρίς διάτρηση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή πυώδη και σηπτική μαστοειδίτιδα και απαιτείται έμπειρος Ωτοχειρουργός για άμεση διάνοιξη και παροχέτευση της εμπυηματικής και σηπτικής κοιλότητος της μαστοειδούς, προτού προκύψουν ακόμη πιο σοβαρές και επικίνδυνες επιπλοκές από τον εγκέφαλο, τη μήνιγγα και το σιγμοειδή κόλπο.

Διάτρηση τυμπανικού υμένος σε μικρό παιδί

Χονδροτυμπανοπλαστική – Αποκατάσταση διάτρησης τυμπανικού υμένος

 

Ωτοχειρουργική επέμβαση

Η χρόνια Ωτίτιδα είναι φλεγμονώδης μικροβιακή πάθηση που μπορεί να αφορά την κοιλότητα του μέσου ωτός μόνο ή να επεκτείνεται και στη μαστοειδή κοιλότητα.

Χρονία Ωτίτιδα – Chronic Otitis Media

Ο τυμπανικός υμένας έχει πλήρως καταστραφεί, η διάτρηση είναι υφολική και έχει προκύψει συμφυτική ωτίτιδα – Αυτόματη Τυμπανοπλαστική – Το αυτί δεν “τρέχει”, δεν έχει φλεγμονή, αλλά έχει σοβαρή βαρηκοία ο ασθενής γιατί στον αναβολέα (2η ώρα) δεν ακουμπά ο άκμονας που έχει καταστραφεί. Στην 11η ώρα (πάνω αριστερά) υπάρχει κρατήρας – διάβρωση του οστού από προηγηθείσα ανάπτυξη Χολοστεατώματος.
Σύμφωνα με τον ωτοσκοπική εικόνα και λόγω της βαριάς βαρηκοίας του ασθενούς χρειάζεται Χονδροτυμπανοπλαστική – εξυγίανση του μέσου ωτός και της ευσταχιανής από τις συμφύσεις και τέλος Οσταριοπλαστική.

Χολοστεάτωμα

 

Χαρακτηρίζεται από χρονία περιοδική ωτόρροια δύσοσμη ή μη με έκκριμμα βλεννώδες ή βλεννοπυώδες με παράλληλη καταστροφή τμήματος ή και ολοκλήρης της τυμπανικής μεμβράνης (μερική ή υφολική διάτρηση) και με πιθανή οστεόλυση των οσταρίων της κοιλότητος του μέσου ωτός και οστικών δομών του κροταφικού οστού.

Εικόνες: Διάτρηση τυμπάνου

 

Εάν μια διάτρηση και ωτόρροια δεν θεραπευτεί αποτελεσματικά εντός ενός ή δύο μηνών με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή τότε ο ασθενής θεωρείται υποψήφιος για Τυμπανοπλαστική, μια εγχείρηση εξειδικευμένη για ωτοχειρουργούς που στοχεύει αφ’ ενός μεν στη δραστική αποφυγή των αιτίων της φλεγμονής του μέσου ωτός, αφ’ ετέρου δε στην ανακατασκευή της τρωθείσας τυμπανικής μεμβράνης και των οσταρίων με στόχο και την ακοοβελτίωση του ασθενούς στο βαθμό που τα διεγχειρητικά ευρήματα το επιτρέπουν.

Εάν η χρονία ωτίτιδα ξεκινάει από την πρώιμη παιδική ηλικία και δεν είχε έγκαιρα διαγνωστεί και επιτυχώς αντιμετωπιστεί, τότε συνήθως καταλήγει μεταγενέστερα σε χρονία ωτίτιδα με συνύπαρξη Χολοστεατώματος.

Το Χολοστεάτωμα είναι μία καλοήθης μεν αλλά ιδιαίτερη ιστολογική οντότητα που πέραν της χρονίας δύσοσμης ωτόρροιας είναι δυνατόν να προκαλέσει καταστροφή των οσταρίων που μεταβιβάζουν τον ήχο από το μέσο ούς στο έσω ούς, την μερική ή ολική καταστροφή της τυμπανικής μεμβράνης, (σοβαρή βαρηκοΐα) την οστεόλυση του κροταφικού οστού που φιλοξενεί την κοιλότητα του μέσου ωτός, την καταστροφή της μαστοειδούς κοιλότητος και ακόμη να προκαλέσει έτσι περαιτέρω σοβαρές επιπλοκές όπως είναι Συρίγγιο στο Λαβύρινθο (σοβαρού βαθμού ίλιγγος), Παράλυση του Προσωπικού Νεύρου (πτώση της γωνίας του στόματος και αδυναμία σύγκλεισης των βλεφάρων ομόπλευρα), Μηνιγγίτιδα, Απόστημα Εγκεφάλου, και Θρόμβωση του Σιγμοειδούς Κόλπου.
Στα μικρά παιδιά πολύ γρήγορα μια μέση ωτίτιδα με ή χωρίς διάτρηση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή πυώδη και σηπτική μαστοειδίτιδα και απαιτείται έμπειρος Ωτοχειρουργός για άμεση διάνοιξη και παροχέτευση της εμπυηματικής και σηπτικής κοιλότητος της μαστοειδούς, προτού προκύψουν ακόμη πιο σοβαρές και επικίνδυνες επιπλοκές από τον εγκέφαλο, τη μήνιγγα και το σιγμοειδή κόλπο.

Διάτρηση τυμπανικού υμένος σε μικρό παιδί

Χονδροτυμπανοπλαστική – Αποκατάσταση διάτρησης τυμπανικού υμένος

 

Ωτοχειρουργική επέμβαση