ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ : 2162001010 g1981papaspyrou@gmail.com
Επιλογή Σελίδας

 Ωτοσκλήρυνση είναι μία συγγενής – κληρονομική κατά κανόνα πάθηση που αφορά την σταδιακή αλλοίωση της οστικής δομής στη βάση του αναβολέα. 

Ο αναβολέας είναι το τρίτο κατά σειρά οστάριο μετά τη σφύρα και τον άκμονα που μεταφέρουν μηχανικά τον ήχο από το περιβάλλον προς την τυμπανική μεμβράνη και την άλυσο των οσταρίων.

 

Σε τομές παθολογοανατομικές φαίνεται η τοποθέτηση της πρόθεσης μετά αναβολεκτομή λόγω ωτοσκληρύνσεων. 

Ο αναβολέας είναι ο τελικός υποδοχέας και διαβιβαστής αυτής της μηχανικής ενέργειας από το μέσο ούς προς το έσω ούς (κοχλίας) όπου η μηχανική ενέργεια μετατρέπεται πλέον σε ηλεκτρική και στη συνέχεια διαβιβάζεται δια του κοχλιακού νεύρου στη γεφυροπαρεγκεφαλιδική περιοχή του εγκεφάλου όπου γίνεται η τελική επεξεργασία και αντίληψη του ήχου που ακούμε.

 Ο ασθενής λοιπόν με Ωτοσκλήρηνση παραπονείται για προοδευτική βαρηκοϊα η οποία συνήθως αρχίζει να δημιουργεί πρόβλημα επικοινωνίας με το περιβάλλον όταν η απώλεια ξεπεράσει το 30% της φυσιολογικής ακοής. 

Στην πάθηση αυτή δεν υπάρχει διάτρηση της τυμπανικής μεμβράνης, δεν αναφέρεται ωτόρροια από τον ασθενή και η κοιλότητα του μέσου ωτός δεν έχει μικρόβια ούτε φλεγμονή αλλά είναι εντελώς φυσιολογική. Η βαρηκοϊα δηλαδή οφείλεται αποκλειστικά και μόνον στην προοδευτική δυσκινησία της βάσεως του αναβολέα.

Παθολογοανατομική εικόνα που φαίνεται η ωτοσκληρυντική εστία με μωβ χρώμα στο κέντρο και δεξιά πάνω στο ένα σκέλος του αναβολέα. Ωτοσκλήρυνση προεγχειρητικά. 

Στόχος της εγχειρητικής αποκατάστασης της βαρηκοϊας εδώ είναι η μερική αντικατάσταση του πάσχοντος αναβολέα από προθέσεις από Platinum ή από Teflon και Platinum. 

Στα σαφή πλεονεκτήματα της μεθόδου ανήκουν ο ελάχιστος μετεγχειρητικός ίλιγγος, η άμεση αποκατάσταση της ακοής αλλά και η επίτευξη μακροχρόνιας ακοοβελτίωσης. 

Τέλος, ο ασθενής επιστρέφει αυθημερόν στο σπίτι του. Η εφαρμοζόμενη αυτή χειρουργική μέθοδος έχει καθιερωθεί στα εγκυρότερα Ωτοχειρουργικά Κέντρα του κόσμου. 

Εκτός των κλασικών μεθόδων διενεργώ και Αναβολεκτομή με Laser (KTP και Argon). Είναι μια νέα τεχνική που εισφέρει επιπλέον πλεονεκτήματα σε ορισμένα «χειρουργικά βήματα» της Αναβολεκτομής. Στη σύγχρονη χειρουργική της Ωτοσκλήρυνσης επιβάλλεται η γνώση της εφαρμογής και των Laser έστω και εάν τούτο δεν είναι απαραίτητο για όλα τα στάδια της αναβολεκτομής προς αποφυγή διεγχειρητικά απρόβλεπτων δυσκολιών ή επιπλοκών που μπορεί να προκύψουν με τα συμβατικά εργαλεία.

 

 

Κάποια Videos Aναβολοτομών με Laser που εκτελώ (KTP Laser)

Η Ωτοσκλήρυνση είναι μία συγγενής – κληρονομική κατά κανόνα πάθηση που αφορά την σταδιακή αλλοίωση της οστικής δομής στη βάση του αναβολέα. 

Ο αναβολέας είναι το τρίτο κατά σειρά οστάριο μετά τη σφύρα και τον άκμονα που μεταφέρουν μηχανικά τον ήχο από το περιβάλλον προς την τυμπανική μεμβράνη και την άλυσο των οσταρίων.

 

Σε τομές παθολογοανατομικές φαίνεται η τοποθέτηση της πρόθεσης μετά αναβολεκτομή λόγω ωτοσκληρύνσεων. 

Ο αναβολέας είναι ο τελικός υποδοχέας και διαβιβαστής αυτής της μηχανικής ενέργειας από το μέσο ούς προς το έσω ούς (κοχλίας) όπου η μηχανική ενέργεια μετατρέπεται πλέον σε ηλεκτρική και στη συνέχεια διαβιβάζεται δια του κοχλιακού νεύρου στη γεφυροπαρεγκεφαλιδική περιοχή του εγκεφάλου όπου γίνεται η τελική επεξεργασία και αντίληψη του ήχου που ακούμε. 

Ο ασθενής λοιπόν με Ωτοσκλήρηνση παραπονείται για προοδευτική βαρηκοϊα η οποία συνήθως αρχίζει να δημιουργεί πρόβλημα επικοινωνίας με το περιβάλλον όταν η απώλεια ξεπεράσει το 30% της φυσιολογικής ακοής. 

Στην πάθηση αυτή δεν υπάρχει διάτρηση της τυμπανικής μεμβράνης, δεν αναφέρεται ωτόρροια από τον ασθενή και η κοιλότητα του μέσου ωτός δεν έχει μικρόβια ούτε φλεγμονή αλλά είναι εντελώς φυσιολογική. Η βαρηκοϊα δηλαδή οφείλεται αποκλειστικά και μόνον στην προοδευτική δυσκινησία της βάσεως του αναβολέα.

 

Παθολογοανατομική εικόνα που φαίνεται η ωτοσκληρυντική εστία με μωβ χρώμα στο κέντρο και δεξιά πάνω στο ένα σκέλος του αναβολέα. Ωτοσκλήρυνση προεγχειρητικά. 

Στόχος της εγχειρητικής αποκατάστασης της βαρηκοϊας εδώ είναι η μερική αντικατάσταση του πάσχοντος αναβολέα από προθέσεις από Platinum ή από Teflon και Platinum. 

Στα σαφή πλεονεκτήματα της μεθόδου ανήκουν ο ελάχιστος μετεγχειρητικός ίλιγγος, η άμεση αποκατάσταση της ακοής αλλά και η επίτευξη μακροχρόνιας ακοοβελτίωσης. 

Τέλος, ο ασθενής επιστρέφει αυθημερόν στο σπίτι του. Η εφαρμοζόμενη αυτή χειρουργική μέθοδος έχει καθιερωθεί στα εγκυρότερα Ωτοχειρουργικά Κέντρα του κόσμου. 

Εκτός των κλασικών μεθόδων διενεργώ και Αναβολεκτομή με Laser (KTP και Argon). Είναι μια νέα τεχνική που εισφέρει επιπλέον πλεονεκτήματα σε ορισμένα «χειρουργικά βήματα» της Αναβολεκτομής. Στη σύγχρονη χειρουργική της Ωτοσκλήρυνσης επιβάλλεται η γνώση της εφαρμογής και των Laser έστω και εάν τούτο δεν είναι απαραίτητο για όλα τα στάδια της αναβολεκτομής προς αποφυγή διεγχειρητικά απρόβλεπτων δυσκολιών ή επιπλοκών που μπορεί να προκύψουν με τα συμβατικά εργαλεία.

Κάποια Videos Aναβολοτομών με Laser που εκτελώ

(KTP Laser)