ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ : 2162001010 g1981papaspyrou@gmail.com
Επιλογή Σελίδας

Laser Εφαρμογές στην ΩΡΛ

 

Tι είναι το Laser; 

Η λέξη Laser είναι ακρωνύμιο του Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (Ενίσχυση Φωτός με Εξαναγκασμένη Εκπομπή Ακτινοβολίας). Ουσιαστικά το Laser είναι η τελευταία και πιο εξελιγμένη πηγή φωτός.

Ο Albert Einstein θεωρείται ο θεμελιωτής της θεωρίας των Laser. To 1960 παρουσίαστηκε το πρώτο σε λειτουργία Laser, ένα Laser ρουβιδίου, από το Theodore Maiman.

 

Yπάρχουν πολλοί τύποι Laser; 

Επί του παρόντος, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός Laser στη φαρέτρα του χειρουργού ΩΡΛ. Έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως διαφορετικά μήκη κύματος, διαφορετικές αλληλεπιδράσεις με τους ιστούς και διαφορετικούς τρόπους εφαρμογής. Αυτά περιλαμβάνουν το CO2, το Diode, το Nd: YAG, το Argon, το KTP, το Thulium, το PDL, το Er: YAG και το Holmium:YAG.

Στην ΩΡΛ τα πιο ευρέως διαδεδομένα είναι κυρίως το CO2 Laser σε περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η ακρίβεια στην αφαίρεση ή εξάχνωση παθολογιών όπως στο λάρυγγα και το στοματοφάρυγγα, ενώ το Diode ή το Nd:YAG Laser χρησιμοποιούνται συνηθέστερα στη ρινοχειρουργική. Στην ωτοχειρουργική προτιμούμε το Argon ή το KTP Laser.

 

Ποια τα πλεονεκτήματα του Laser σε σχέση με τα άλλα χειρουργικά εργαλεία; 

Τι τελευταίες δεκαετίες στη χειρουργική, βασικός στόχος έιναι η ελάχιστη δυνατή παρέμβαση στο ανθρώπινο σώμα που όμως οδηγεί στο βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτο η ιδέα έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη της λεγόμενης minimally invasive surgery (ελάχιστα παρεμβατική χειρουργική). Η μεγάλη επανάσταση που έφερε η χρήση Laser στην Ωτορινολαρυγγολογία στην περιοχή της κεφαλής και του τραχήλου με την TLM (Transoral Laryngeal Surgery) και τη NOS (Natural Orifice Surgery) είναι  η αποφυγή εξωτερικών τομών έτσι ώστε να αποφεύγονται για τις ίδιες παθήσεις ακρωτηριαστικές επεμβάσεις για τους ασθενείς, που παλαιότερα επιβάρυναν σημαντικά την ποιότητα ζωής τους.

Αναλυτικότερα τα πλεονεκτήματα της χρήσης Laser είναι τα εξής:

 • Μεγαλύτερη ακρίβεια στις τομές
 • Εξαιρετική Αιμόσταση (έλεγχος της αιμορραγίας)
 • Ελάχιστο μετεγχειρητικό τραύμα
 • Μικρότερη διάρκεια του χειρουργείου
 • Σημαντικά μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο, όταν η παραμονή αυτή κρίνεται απαραίτητη (π.χ περιστατικά καρκίνου)
 • Ταχύτερη ανάρρωση

 

 

Σε ποιες παθήσεις χρησιμοποιείται το Laser στην ΩΡΛ; 

 • Στη Ρινοχειρουργική χρησιμοποιείται για τη συρρίκνωση των υπερτροφικών ρινικών κογχών, σε μερικές περιπτώσεις και στο διάφραγμα (στραβό κοκκαλάκι), στη νόσο ΗΗΤ (παλιότερα γνωστή και ως Μorbus Rendu-Osler-Weber), στη διάνοιξη του ρινοδακρυικού πόρου  καθώς και στα ρινοφύματα.
 • Στη Χειρουργική του Λάρυγγα χρησιμοποιείται για καλοήθεις παθήσεις όπως κάλους, κύστεις, οίδημα Reinke, θηλώματα, παράλυση των φωνητικών χορδών αλλά και κακοήθεις όπως ο καρκίνος του λάρυγγα.
 • Στη Χειρουργική του Στόματος και του Φάρυγγα χρησιμοποιείται για καλοήθεις παθήσεις όπως τη μερική ή ολική αφαίρεση των αμυγδαλών,  τη σταφυλοπλαστική ή την σταφυλουπερωιοπλαστική καθώς και την εκτομή της βάσης της γλώσσας σε ασθενείς με ροχαλητό ή άπνοιες, το εκκόλπωμα Zenker, αλλά και κακοήθεις όπως των καρκίνων της γλώσσας, των αμυγδαλών, της βάσης του στόματος, της επιγλωττίδας και του υποφάρυγγα.
 • Στην Ωτοχειρουργική χρησιμοποιείται κυρίως στην αναβολοτομή, σε ασθενείς με ωτοσκλήρυνση.

 

Κάποια Videos Laser Εγχειρήσεων που εκτελώ

 

Laser Diode για Ρινικές Κόγχες

 

Laser CO2 για επιμήκη σταφυλή που προκαλεί ροχαλητό

 

Laser CO2 Φαρυγγοϋπερωιοπλαστική για Ροχαλητό

Laser CO2 για Κάλο φωνητικών χορδών

Laser CO2 για HPV σεξουαλικώς μεταδιδόμενα θηλώματα Λάρυγγα

Laser CO2 για Θεραπεία Παράλυσης Φωνητικών Χορδών

Laser CO2 για Εκκόλπωμα Zenker

Laser CO2 για Καρκίνο Επιγλωττίδας

Laser για Καρκίνο Επιγλωττίδας

Laser Argon Αναβολοτομή για Ωτοσκλήρυνση

Laser KTP Αναβολοτομή για Ωτοσκλήρυνση

Laser Εφαρμογές στην ΩΡΛ

 

Tι είναι το Laser;

 

Η λέξη Laser είναι ακρωνύμιο του Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (Ενίσχυση Φωτός με Εξαναγκασμένη Εκπομπή Ακτινοβολίας). Ουσιαστικά το Laser είναι η τελευταία και πιο εξελιγμένη πηγή φωτός.

Ο Albert Einstein θεωρείται ο θεμελιωτής της θεωρίας των Laser. To 1960 παρουσίαστηκε το πρώτο σε λειτουργία Laser, ένα Laser ρουβιδίου, από το Theodore Maiman.

 

Yπάρχουν πολλοί τύποι Laser;

 

Επί του παρόντος, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός Laser στη φαρέτρα του χειρουργού ΩΡΛ. Έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως διαφορετικά μήκη κύματος, διαφορετικές αλληλεπιδράσεις με τους ιστούς και διαφορετικούς τρόπους εφαρμογής. Αυτά περιλαμβάνουν το CO2, το Diode, το Nd: YAG, το Argon, το KTP, το Thulium, το PDL, το Er: YAG και το Holmium:YAG.

Στην ΩΡΛ τα πιο ευρέως διαδεδομένα είναι κυρίως το CO2 Laser σε περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η ακρίβεια στην αφαίρεση ή εξάχνωση παθολογιών όπως στο λάρυγγα και το στοματοφάρυγγα, ενώ το Diode ή το Nd:YAG Laser χρησιμοποιούνται συνηθέστερα στη ρινοχειρουργική. Στην ωτοχειρουργική προτιμούμε το Argon ή το KTP Laser.

 

Ποια τα πλεονεκτήματα του Laser σε σχέση με τα άλλα χειρουργικά εργαλεία; 

Τι τελευταίες δεκαετίες στη χειρουργική, βασικός στόχος έιναι η ελάχιστη δυνατή παρέμβαση στο ανθρώπινο σώμα που όμως οδηγεί στο βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτο η ιδέα έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη της λεγόμενης minimally invasive surgery (ελάχιστα παρεμβατική χειρουργική). Η μεγάλη επανάσταση που έφερε η χρήση Laser στην Ωτορινολαρυγγολογία στην περιοχή της κεφαλής και του τραχήλου με την TLM (Transoral Laryngeal Surgery) και τη NOS (Natural Orifice Surgery) είναι  η αποφυγή εξωτερικών τομών έτσι ώστε να αποφεύγονται για τις ίδιες παθήσεις ακρωτηριαστικές επεμβάσεις για τους ασθενείς, που παλαιότερα επιβάρυναν σημαντικά την ποιότητα ζωής τους.

Αναλυτικότερα τα πλεονεκτήματα της χρήσης Laser είναι τα εξής:

 • Μεγαλύτερη ακρίβεια στις τομές
 • Εξαιρετική Αιμόσταση (έλεγχος της αιμορραγίας)
 • Ελάχιστο μετεγχειρητικό τραύμα
 • Μικρότερη διάρκεια του χειρουργείου
 • Σημαντικά μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο, όταν η παραμονή αυτή κρίνεται απαραίτητη (π.χ περιστατικά καρκίνου)
 • Ταχύτερη ανάρρωση

 

 

Σε ποιες παθήσεις χρησιμοποιείται το Laser στην ΩΡΛ; 

 • Στη Ρινοχειρουργική χρησιμοποιείται για τη συρρίκνωση των υπερτροφικών ρινικών κογχών, σε μερικές περιπτώσεις και στο διάφραγμα (στραβό κοκκαλάκι), στη νόσο ΗΗΤ (παλιότερα γνωστή και ως Μorbus Rendu-Osler-Weber), στη διάνοιξη του ρινοδακρυικού πόρου  καθώς και στα ρινοφύματα.
 • Στη Χειρουργική του Λάρυγγα χρησιμοποιείται για καλοήθεις παθήσεις όπως κάλους, κύστεις, οίδημα Reinke, θηλώματα, παράλυση των φωνητικών χορδών αλλά και κακοήθεις όπως ο καρκίνος του λάρυγγα.
 • Στη Χειρουργική του Στόματος και του Φάρυγγα χρησιμοποιείται για καλοήθεις παθήσεις όπως τη μερική ή ολική αφαίρεση των αμυγδαλών,  τη σταφυλοπλαστική ή την σταφυλουπερωιοπλαστική καθώς και την εκτομή της βάσης της γλώσσας σε ασθενείς με ροχαλητό ή άπνοιες, το εκκόλπωμα Zenker, αλλά και κακοήθεις όπως των καρκίνων της γλώσσας, των αμυγδαλών, της βάσης του στόματος, της επιγλωττίδας και του υποφάρυγγα.
 • Στην Ωτοχειρουργική χρησιμοποιείται κυρίως στην αναβολοτομή, σε ασθενείς με ωτοσκλήρυνση.

 

Κάποια Videos Laser Εγχειρήσεων που εκτελώ

 

Laser Diode για Ρινικές Κόγχες

 

Laser CO2 για επιμήκη σταφυλή που προκαλεί ροχαλητό

 

Laser CO2 Φαρυγγοϋπερωιοπλαστική για Ροχαλητό

Laser CO2 για Κάλο φωνητικών χορδών

Laser CO2 για HPV σεξουαλικώς μεταδιδόμενα θηλώματα Λάρυγγα

Laser CO2 για Θεραπεία Παράλυσης Φωνητικών Χορδών

Laser CO2 για Εκκόλπωμα Zenker

Laser CO2 για Καρκίνο Επιγλωττίδας

Laser για Καρκίνο Επιγλωττίδας

Laser Argon Αναβολοτομή για Ωτοσκλήρυνση

Laser KTP Αναβολοτομή για Ωτοσκλήρυνση